Athletes

head coach
Sergei Iatcenko
coach
Rashad Abdurahmanov
coach
Ali Hasanov
coach
Hamid Mustafayev
 
athlete
Aleksandr Iatcenko
athlete
Kseniya Levkovska
athlete
Rostyslav Pevtsov
athlete
Zaur Arkania

 

Squad of youth national team of Azerbaijan

 

athlete
Elmir Yusifov
athlete
Denis Karchashkin
athlete
Nurlan Aliyev
athlete
Orkhan Heydarli
athlete
Sakhib Salahov

 


© 2015 Triathlon Federation